Ang Blog ni Paurong!

Dahil hindi plantsado ang buhay ng tao.

Labing-isa – Salamin.

Posted by Paurong sa Linggo, Hunyo 17, 2007

Isinalin kaagad sa lalagyan ang maliliit na piraso ng yelo pagdating ni Errol ngunit naubos na ng dalawa ang tanging bote ng alak.

“Ang bilis mo naman!”

“Panik na kayo sa room ko,” utos ni Paulo habang inililigpit ang mga gamit.

“Pinaghanap niyo pa ‘ko nito, tapos tutulugan niyo ‘ko?”

“Ang bilis mo nga kasi,” ulit ni Redd na nakahakbang na sa loob ng bahay, dala-dala ang gitara ni Errol.

Si Errol lang ang may pinakamatinong pag-iisip sa mga sandaling iyon. Ang dalawa ay hindi na halos makapagsalita ng maayos at ginutay na ng pagkamulagat.

Pagkapanhik sa kuwarto, naglatag si Paulo ng isang kutson sa sahig. Kumuha siya ng dalawang unan at ibinigay sa dalawang kabarkada. Umanyo nang matutulog ang tatlo. Matapos makapagbihis ng T-shirt ay binuksan ni Redd ang electric fan at ipinaikot sa kanila.

Maliit lang ang kuwartong iyon ni Paulo. Sa bughaw na dingding ay nakapaskin ang larawan nilang tatlong magkakaibigan. Walang makikitang iba pang bagay maliban sa paskil ng paborito nitong basketball team at isang kabinet na lagayan niya ng mga damit.

Dahil sa epekto ng alak ay mabilis na nakatulog si Paulo. Si Redd naman ay nahimbing na rin sa sobrang lamig sa loob ng kuwarto. Nakapikit man ang mga mata, hindi matahan-tahan ang pag-iisip ni Errol. Bumagabag sa kanya ang marikit na hitsura ng kaibigang si Gina. Pilit niyang dinagan sa mukha ang malambot na ulan at napaisip. Tumingin siya sa orasan at nalamang malapit nang mag-ikadalawa.

Hindi nagtagal pagkalipas ng ilang minuto ay tumalima siya sa bugso ng damdamin. Ayaw niyang iwaksi ang gustong mangyari higit kailanpama’t may pagkakataon siya.

Inayos niya ang paa ni Redd na napadantay sa kanyang hita at umid na tumayo at lumabas ng kuwarto. Marahan niyang isinara ang pinto at mabilis na nakalabas ng bahay.

Naglakad siya sa gitna ng katahimikan. Naroong nadadapa siya sa kamamadali at nasasagi sa mga nakaparadang tricycle sa tabi. Itinuwid niya ang kanyang sarili at pinaraanan ng kamay ang gusot-gusot na buhok. Hanggang sa makarating siya sa paroroonan. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang matunghayan ang pasukan ng bahay na iyon. Muli niyang itinuwid ang sarili at nagbuntung-hininga.

Nang hindi sumapat ang mahinang pagkatok, dinamihan niya na lang. Pagkabukas ng pinto ay nakita niya kaagad ang walang kasinggandang dalagang gustung-gusto niya.

“Tuloy ka,” sabi ng babae.

Hindi nag-alinlangan sa paanyaya si Errol. Isang dipa ang naging pagitan nila. Tumalikod ang babae sa kanya at maiging isinara ang pinto.

“Gina…”

Walang kagatul-gatol niyang niyakap ang dalagang nakakapit pa rin sa saraduhan ng pinto. Ipinatong niya ang baba sa kanang balikat ni Gina. Napasinghap siya bago nagawang muling magwika.

“Mahal mo din naman ako, diba? Sabihin mo sa’king mahal mo din ako!”

Napabitiw si Gina sa kinakapitan ng kamay niya. Gusto niyang sumigaw upang makahingi ng saklolo, na para bagang papatayin siya nito, ngunit bahagya siyang nadala ng patuloy na pagsinghap ni Errol.

“Ikaw lang ang gusto ko, Gina. Ikaw lang.” Humigpit ang yakap nito at napapikit.

Dahil sa ang tanging ilaw na nakabukas ay ang sa bandang likuran ng bahay, hindi kaani-aninag ang pagiging mapula ng mukha ni Gina mula sa pagkakaputla nila. Hinawak niya ang kamay ng binata at hinila papunta sa kanyang silid. Sa kamamadali ay nakalimutan niyang buksan ang ilaw.

Pinaandar ni Gina ang bentilador at sa ikalawang pagkakataon ay hinila ang mga kamay ni Errol. Wala pang isang segundo ay nakasandal na ang likod niya sa pinto. Walang kaimik-imik niyang inakap ang kaibigang matagal nang tinutuksu-tukso sa kanya.

Hindi matingkalang pagnanasa ang nararamdaman ng isa’t isa. Sa lambong ng dilim ay nagsimulang maglapat ang kanilang mga labi. Ramdam na ramdam ni Errol, tagos hanggang kaluluwa, ang malalambot na labi ni Gina. Ang pagkalapat ay sinundan niya ng mariing paglilingkis ng kanilang mga dila na umagapay sa pagpapataas ng sensyasyon. Kapit-kapit ang isang kamay ng babae habang ang isa ay nakapulupot sa likod nito, pinag-igi niya ang paghalik na para bang walang halaga ang oras at panahon.

Sa parte ni Gina, langhap na langhap niya ang amoy-alak na hininga ni Errol. Nalalasahan niya ang pinulutan nito sa inuman. Ang mga laway nila ay pilit na nagniniig kasabay ng pagsuong ng masidhing pagnanasang maangkin ang bawat isa.

Bumagsak ang kanilang mga katawan sa mabangong kama ni Gina. Ang kama nga naman ng isang babae, isip-isip ni Errol. Amuy na amoy niya hindi lang ang buong paligid kundi ang masarap singhuting hininga ng dalaga.

Ihiniwalay ni Errol ang kanyang bibig sinimulang gaygayin ng kanyang mapusok na dila ang makinis na pisngi ni Gina. Nagawa niyang kilitin ang kaibigan sa pamamagitan ng paghalik-halik sa tainga nito. Nang hindi na mapigilan ang sarili’y napatayo siya. Nabigla siya nang si Gina mismo ang gumawa ng akma niyang paghubad ng T-shirt. Itinaas niya ang kanyang mga bisig habang tinatanggal ni Gina ang kanyang damit-pantaas. Humiga ulit sila matapos mahubdan ang ngayo’y nanlalamig na katawan ni Errol.

Ipinanlaki ng mga mata ng binata ang ginawa ni Ginang paghaplos sa malapad nitong dibdib. Sinuyod ng kanyang mga kamay ang buong katawan ni Errol. Ikinahumaling nito ang pagsayad ng mahabang buhok sa kanyang dibdib at likod.

Nahihiyang sinapo ng mga kamay ni Errol ang maumbok na dibdib ni Gina. Pikit-mata niyang nimamnam ang pakiramdam ng pagkakahawak sa totoong suso ng babae na madalas niya lang pagpantasyahan tuwing siya ay nagsasariling-sikap. Nakalimutan niya ang lahat ng napanood nilang porno ni Redd, maging ang mga malalaswang magasin na inabot sa kanya ng kaibigan minsang libug na libog siya. Kalimutan niya na ang lahat huwag lang ang walang katulad na kaligayahang dulot ng ginagawa nila ni Gina.

Unang beses ng dalawang panig kaya’t hirap silang mag-isip ng kung ano ang dapat na isakilos.

Nang mahubdan ni Errol si Gina, nanatili siya sa pagkakapatong dito. Ikiniskis niya ang mukha sa dibdib ng dalaga at napa-ungol sa sarap. Kara-karaka’y ibinaba niya ang suot na shorts at ipinatanggal na rin niya sa kapareha ang maiksi nitong suot-pambaba. Halatang-halata ang pagkakatigas ng kargada ni Errol kaya’t hinubad niya na rin ang huli nitong suot. Ginawaran niya na naman ng halik ang kabigha-bighaning mukha ni Gina.

Patuloy sa pag-impit ng boses ang ginawa ng babae. Dumausdos ang mga labi ni Errol mula sa dibdib pababa. Binabad niya ang sarili sa paglasap ng pagiging babae ni Gina. Sa pagkakataong iyon ay kalaliman ng babae ang gusto niya—babaeng may pagtingin sa kanya, babaeng hindi nagawang tumanggi sa tawag. Tuwang-tuwa siya kaya’t nang hindi na mapakali ay nangyari na ang pinakaaasam-asam niya: ang mapasok ang kaloob-looban ng isang babae, gaya ng pagkakatuklas sa isang kayamanang nakabaon sa pinakapangananib na kagubatan. Sa una’y may sakit na naramdaman ang dalaga kailanpama’t birhen pa itong maituturing. Nang lumao’y nagawa na nga ni Errol. Tumirik ang kanyang mga mata at naramdaman ang pagiging basa ng kaloob-loobang iyon.

Hanggang sa paulit-ulit na ulos ang umalingawngaw sa kuwartong iyon. Hindi maawat sa pag-uga ang kama, hindi maawat sa pagtaas-baba ang sandata, hindi maawat ang dalawang hubo’t hubad na kabataang nasasarapan sa matinding tawag ng laman.

3 Tugon to “Labing-isa – Salamin.”

 1. dianne said

  psst.
  galit ka e.

 2. jemme said

  hehehehee ang laswa naman.. hehehehe wiheeeEEEEEEE!..

 3. jemme said

  sana may picture ni Gina at Errol.. hehehehe..

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: