Ang Blog ni Paurong!

Dahil hindi plantsado ang buhay ng tao.

Archive for Nobyembre, 2007

Missteryosa Chapter 5.

Posted by Paurong sa Huwebes, Nobyembre 15, 2007

Pagkatapos na pagkatapos ng Filipino, ang huling klase nila sa araw na iyon, niyaya ni Kim si Errol na magmiryenda. ‘Tsitsa’ ang ginamit na salita ni Kim, salitang palagi niyang naririnig sa kaibigan kaya’t humalo na sa kanyang bokabularyo.

“Burger tayo ngayon?” tanong ni Errol, na sa katotohanan ay isang pag-udyok. Sumang-ayon si Kim.

Basahin ang karugtong nitong lahok »

Posted in Fiction | 22 Comments »

Missteryosa Chapter 4.

Posted by Paurong sa Linggo, Nobyembre 4, 2007

Tuluy-tuloy na sana ang paglalakad ni Kim patungo sa paaralan kung hindi niya natanaw ang kapatid na kasama ang mga kaibigan nito sa lilim ng isang malaking puno hindi kalayuan sa kanilang bahay. May kung anong bagay silang pinagdudumugan at ang karamihan sa kanila ay manghang-mangha. Agad na tumawid si Kim.

“Hoy, kumag!” tawag niya kay Ivang lubos na nabigla. Hinablot niya ang kapatid sa kuwelyo ng T-shirt na suot nito. “Ninakaw mo na naman ‘yang Rubik’s ko!” Kulang na lang ay iangat niya ang kawawang bata at ihagis ito sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit walang panahon si Kim para sa ganoong kalokohan. Ang tanging gusto niya sa tagpong iyon ay mapahiya si Ivan sa mga kaibigan nito. Siyang tunay, nagtagumpay siya.

Basahin ang karugtong nitong lahok »

Posted in Fiction | 16 Comments »

Missteryosa Chapter 3.

Posted by Paurong sa Sabado, Nobyembre 3, 2007

“Ang alam ng mga anak ko, ako ang may kasalanan kung bakit nawala ang tatay nila. Ako na’ng pumasan ng lahat.”

Nailahad na ni Thelma kay Mela ang tungkol sa trahedyang naganap siyam na taon na ang nakalipas bago niya pa man nagawang tanungin kung lalaki ba ang panganay nito. Sa-papasok si Kim na nakakunot ang noo at iyon na ang sumagot ng oo kay Mela. Bitbit niya sa kanyang likod ang isang itim na backpack. Nakasuot na siya ng uniporme at handa nang pumasok sa paaralan. Napatingin sa kanya sina Thelma at Mela. Nakatayo lang siya malapit sa kanila. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magbitiw ng salita.

Basahin ang karugtong nitong lahok »

Posted in Fiction | 9 Comments »

Missteryosa Chapter 2.

Posted by Paurong sa Biyernes, Nobyembre 2, 2007

Walang ibang nagawa si Thelma kundi ang lumabas sa palengkeng bitbit ang kanyang mga pinamiling gulay at karne. Para makaiwas sa gulo, lumayo sa lugar ng gulo, ang nasa isip niya. Malaki ang ngiti, kinapa niya sa kanyang bulsa ang perang hindi niya inilalagay sa pitaka tuwing namamalengke siya.

Pasakay na sana siya sa isang asul na tricycle nang makita niya ang isang babaeng sobrang pamilyar sa kanya sa kabila ng kalsada. Nakasuot ito ng pulang bestidang kapansin-pansin kahit sa malayo. May dala-dala itong maliit na puting bag. Ngunit hindi ang damit nito ni ang bag ang pumukaw kay Thelma kundi ang taong ito mismo. Hindi niya pinansin ang pagtanong ng tricycle driver kung sasakay pa ba siya o hindi bagkus ay tinanaw ng maigi ang pigurang kanyang nabanaag.

Basahin ang karugtong nitong lahok »

Posted in Fiction | 11 Comments »