Ang Blog ni Paurong!

Dahil hindi plantsado ang buhay ng tao.

Missteryosa Chapter 6.

Posted by Paurong sa Sabado, Disyembre 1, 2007

Kinulayan ng maputlang sinag ng dapithapon ang itim na buhok ni Kim. Ang puti niyang uniporme ay minantsahan ng anino ng mga sangang humaharang sa kanyang paningin. Naroon sa kanluran ang palubog na araw–nakatutok sa kanya, nakaantabay, umaasang hihinto na ang paggiyas ng kanyang damdamin at ang pagsasal ng kanyang puso. Damang-dama niya ang malamig na simoy ng hangin. Kaysarap para sa kanyang pakinggan ang paghampas ng malakas na hangin sa magagaang tangkay na nakahimlay sa lupa–sa kanya, nagdadalamhati at nakikisimpatiya.

Ang lugar na iyon ang takbuhan niya kapag siya ay problemado. Payapa, tahimik, nakagagaan ng loob–ilan lang iyan sa mga salitang nakaukit na sa paglalarawan ni Kim sa halamanang iyong matatagpuan sa likurang bahagi ng paaralan. Sa tuwing umaapak siya sa madamong lupaing iyon, napapanatag siya at parang yelong nasisinagan ng araw na natutunaw ang kanyang kalungkutan.

Bihirang maging matao ang pook na iyon. Mapuno at mahalaman ang mga tamang salita. Isang perpektong paraiso ang turing dito ni Kim. Isa itong paraisong mananatiling paraiso sa kanya hanggang sa huling araw ng paghinga niya sa mundong ito.

“Hindi pa ba tayo uuwi?”

Ang boses na iyon ang gumunaw sa nakapanlulumong isiping paikut-ikot na tumatakbo sa loob ng utak ni Kim.

“Susunod na lang ako,” walang pagkagulat na sagot ni Kim kay Errol.

“Mauuna na ba ‘ko?”

“Sige.” Doon lang binigyan ng paglingon ni Kim ang kaibigan. “Senti mode ako, eh.”

“Tuloy mo lang ‘yan. Una na ‘ko.”

Kaipala ay naglaho si Errol. Malapit na ngang maggabi, naisip ni Kim. Nasa bingit na ang bolang apoy na iniikutan ng daigdig. Kung paanong nagkakaroon ng katapusan ang umaga upang bigyang-daan ang kapusukan ng gabi…

ITUTULOY

 

 

Posted in Fiction | 7 Comments »

Missteryosa Chapter 5.

Posted by Paurong sa Huwebes, Nobyembre 15, 2007

Pagkatapos na pagkatapos ng Filipino, ang huling klase nila sa araw na iyon, niyaya ni Kim si Errol na magmiryenda. ‘Tsitsa’ ang ginamit na salita ni Kim, salitang palagi niyang naririnig sa kaibigan kaya’t humalo na sa kanyang bokabularyo.

“Burger tayo ngayon?” tanong ni Errol, na sa katotohanan ay isang pag-udyok. Sumang-ayon si Kim.

Basahin ang karugtong nitong lahok »

Posted in Fiction | 22 Comments »

Missteryosa Chapter 4.

Posted by Paurong sa Linggo, Nobyembre 4, 2007

Tuluy-tuloy na sana ang paglalakad ni Kim patungo sa paaralan kung hindi niya natanaw ang kapatid na kasama ang mga kaibigan nito sa lilim ng isang malaking puno hindi kalayuan sa kanilang bahay. May kung anong bagay silang pinagdudumugan at ang karamihan sa kanila ay manghang-mangha. Agad na tumawid si Kim.

“Hoy, kumag!” tawag niya kay Ivang lubos na nabigla. Hinablot niya ang kapatid sa kuwelyo ng T-shirt na suot nito. “Ninakaw mo na naman ‘yang Rubik’s ko!” Kulang na lang ay iangat niya ang kawawang bata at ihagis ito sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit walang panahon si Kim para sa ganoong kalokohan. Ang tanging gusto niya sa tagpong iyon ay mapahiya si Ivan sa mga kaibigan nito. Siyang tunay, nagtagumpay siya.

Basahin ang karugtong nitong lahok »

Posted in Fiction | 16 Comments »

Missteryosa Chapter 3.

Posted by Paurong sa Sabado, Nobyembre 3, 2007

“Ang alam ng mga anak ko, ako ang may kasalanan kung bakit nawala ang tatay nila. Ako na’ng pumasan ng lahat.”

Nailahad na ni Thelma kay Mela ang tungkol sa trahedyang naganap siyam na taon na ang nakalipas bago niya pa man nagawang tanungin kung lalaki ba ang panganay nito. Sa-papasok si Kim na nakakunot ang noo at iyon na ang sumagot ng oo kay Mela. Bitbit niya sa kanyang likod ang isang itim na backpack. Nakasuot na siya ng uniporme at handa nang pumasok sa paaralan. Napatingin sa kanya sina Thelma at Mela. Nakatayo lang siya malapit sa kanila. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magbitiw ng salita.

Basahin ang karugtong nitong lahok »

Posted in Fiction | 9 Comments »